Tone Tellevik Dahl til årsmøtet

- Jeg er veldig glad for at byråden for oppvekst og kunnskap har takket ja til å delta på årsmøtet til Gamle Oslo Arbeiderparti sier leder Øyvind Slåke.

original_1478642929_5611877

- Tone leder en av de viktigste satsingsområdene for Arbeiderpartiet og jeg ser frem til å høre hvordan vi sammen skal ta fatt på de viktige oppgavene som ligger foran oss innen barnehage og skole. Ikke minst blir ser jeg frem til å få innspill på hvordan vi i bydelen kan bidra til full barnehagedekning, bedre kvalitet i skolen og gode oppvekstvilkår for barn og unge. 

Jeg ser frem til å se mange av medlemmer på Kafe Saba tirsdag 9. februar kl. 18.00.

se også: