Våre politikere

Gamle Oslo AP har lederen av bydelsutvalget og flere andre i sentrale posisjoner: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-gamle-oslo/politikk-i-bydel-gamle-oslo/bydelsutvalget/


Styret