Årsmøte i Gamle Oslo Arbeiderparti

Det innkalles til årsmøte tirsdag 9. februar 2016 kl. 18.00 på Kafe Saba, Holendergata 10 på Grønland.

original

Tone Tellevik Dahl til årsmøtet

- Jeg er veldig glad for at byråden for oppvekst og kunnskap har takket ja til å delta på årsmøtet til Gamle Oslo Arbeiderparti sier leder Øyvind Slåke.

 Tone leder en av de viktigste satsingsområdene for Arbeiderpartiet og jeg ser frem til å høre hvordan vi sammen skal ta fatt på de viktige oppgavene som ligger foran oss innen barnehage og skole. Ikke minst blir ser jeg frem til å få innspill på hvordan vi i bydelen kan bidra til full barnehagedekning, bedre kvalitet i skolen og gode oppvekstvilkår for barn og unge. 

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Beretning
  3. Regnskap
  4. Innkomne forslag
  5. Valg

På møtet vil vi også få en politisk innleding. Vi kommer tilbake til mer informasjon om dette. Følg med på gamleoslo.arbeiderparti.no. Følg også arrangementet på Facebook.

Saker man vil ha behandlet på årsmøtet må sendes styret ved leder innen 1. februar.

Vennlig hilsen
Øyvind Slåke
Leder Gamle Oslo Arbeiderparti