Politikken

original_1478644090_2499

Bydelsprogram Gamle Oslo Arbeiderparti

Bydelen er vårt nærmiljø, den skal være en trygg ramme rundt hverdagen vår. Det er her vi bor; barna våre går i barnehage og på skole. Her tilbringer vi fritida vår; og det er her vi skal bli tatt vare på når vi vi har behov for det.

Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for Gamle Oslo. For å oppnå alt vi vil, er vi avhengige av at vi får flertall i bystyret også, slik at vi kan få et nytt byråd i Oslo.

Det er bystyret som vedtar hva bydelen kan bestemme over. I mange saker får vi bare gi råd i viktige saker som angår oss, men vi har samtidig mulighet til selv å fremme saker og bidra til at disse følges opp i bystyret eller i Stortinget.

Bydelsutvalget har en viktig rolle som ombud for folk i bydelen. Dette programmet gjenspeiler dette.

Vedlegg 1